Контролни точкиКолко контролни точки мога да възстановя?
Не повече от 13 точки.
Колко пъти мога да карам този курс?
Водачите на МПС имат право да възстановяват точки веднъж на 12 месеца или една година от последата дата от изкаран курс за възстановяване на контролни точки.
Колко максимални контролни точки мога да имам?
Максималният размер на контролните точки, отразени в контролния талон на водача е 39.
Колко контролни точки ми остват?
Оставащия брой на точките можете да проверите в КАТ срещу заплащане. При започване на курс за възстановяване на точки ръководителят на курса прави справка в КАТ и ви информира за останалите точки.
Как мога да си възвърна всички контролни точки?
Възстановяването на всички контролни точки се ивършва след като са изминали 2 години от връчването на последното постановление за нарушение. Това става след като се подаде молба. Такава молба можете да намерите във офиса на
Автошкола Ивайло Иванов - Враца или КАТ.