Курсове

Съобщение
 • За всички категории е нужна диплома със завършено минимум основно образование!

Изисквания при започване на курс за водач на МПС
Категория Години Документи
A 18
 • двустранно копие на лична карта
 • шофьорска книжка
 • талон при наличие
B 18
 • двустранно копие на лична карта
C 18
 • двустранно копие на лична карта
 • шофьорска книжка
 • талон
C+E 21
 • двустранно копие на лична карта
 • справка от КАТ за наказания
 • 1 година стаж от C
D 21
 • двустранно копие на лична карта
 • справка от КАТ за наказания
 • 2 години стаж от C
M 16
 • двустранно копие на лична карта
ADR 18
 • двустранно копие на лична карта
 • книжка за категория B, C, D, E
B+E 18
 • двустранно копие на лична карта
 • шофьорска книжка
 • талон
Мотокаристи, Пътностроителни машини
 • двустранно копие на лична карта
 • копие на шофьорската книжка
 • копие на диплома за образование
Автомеханици
 • двустранно копие на лична карта
 • средно образование
Кулокранисти, автокранисти, автовишки, авто бетон-помпи
 • медицинско за работа (годен за съответната професия, заверено в психо-диспансер)
 • (категория C за автокранисти)
Възстановяване на точки отнети от КАТ на 12 месеца има право на 1 курс
 • лична карта
 • шофьорска книжка
 • поне една останала точка
Изпити и начин на провеждане
Категория Форма на изпита
A с категория B - полигон и градско
без категория B - теория, полигон и градско
B теория + управление в населено място
C теория + управление в населено място
C+E теория + управление на учебна площадка и в населено място
D теория + управление в населено място
M теория
ADR теория - тест
B+E управление на учебна площадка и в населено място
Мотокаристи, електрокаристи теория - тест, практика
Автомеханици теория - тест
Кулокранисти, автокранисти, автовишки, авто бетон-помпи теория и практика
Пътностроителни машини теория - тест, практика