Категории


Кат. Описание Условия Документи
A Мотоциклети Кандидатите да имат навършени 18 години. Изпитът е на теория и управление на мотоциклет, а при наличие на категория В само по управление.
B Автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 кг. и броят на месттата им за сядане, без мястото на водача не превишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Допустимата маса на състава не надвишава 3500 кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство. Кандидатите да имат навършени 18 години. Изпитът е на теория и управление на лек автомобил в градски условия.
 • Лична карта - ксерокопие
 • Диплом за образование
 • Снимка
 • Да има навършени 17 г. и 9 мес.
C Автомобили, различни от тези от категория D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг., към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Кандидатите да имат навършени 18 години, да притежават правоспособност от категория В. Изпитът е по теория и управление на товарен автомобил в градски условия.
 • Лична карта - ксерокопие
 • Диплом за образование
 • Снимка
 • Шофьорска книжка за категория "В" - ксерокопие
 • Психологически преглед - ксерокопие
C+E Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг. Кандидатите да имат навършени 21 години и стаж от една година в категория С. Изпитът е по теория и управление на товарен автомобил с ремарке на полигон и в градски условия.
 • Лична карта - ксерокопие
 • Диплом за образование
 • Снимка
 • Удостоверение от КАТ за административни наказания
 • Шофьорска книжка за категория "С" - ксерокопие
 • Да има навършени 21 години
 • Да има стаж 1 година в категория "С"
D Автомобили с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача, към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Към тази категория се приравняват и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към съчленен автобус е забранено. Кандидатите да имат навършени 21 години и стаж от две години в категория С. Изпитът е по теория и управление на автобус в градски условия.
 • Лична карта - ксерокопие
 • Диплом за образование
 • Снимка
 • Удостоверение от КАТ за административни наказания
 • Шофьорска книжка за категория "С" - ксерокопие
 • Да има навършени 21 години
 • Да има стаж 2 години в категория "С"
M Мотопеди кандидатът да има навършени 16 години. Изпитът е по теория.
 • Лична карта - ксерокопие
 • Диплом за образование
 • Снимка
 • Да има навършени 15 г. 11 мес.
ADR Опасни товари са предметите, изделията или веществата, които могат да застрашат здравето или живота на хората, безопасността на движението по пътищата, имуществото на държавата, юридическте и физическите лица, както и качеството на околната среда. Кандидатите да имат шофьорска книжка
B+E

ADR - опасни товари

Обучение на водачи, превозващи опасни товари е изцяло теоретично и се извършва по единна програма, съгласно Наредба № 40 на Министерство на транспорта.

Курсът за водачи, превозващи опасни товари може да бъде:
 • Основен – за превоз на пакетирани опасни товари, включително газ пропан бутан в бутилки
 • Превоз на вещества в цистерни – горива, химически вещества и др.
 • Превоз на вещества от клас 1 – превоз на взривоопасни товари /динамит, тротил, фойерверки/

В зависимост от вида на товара, който се превозва обучението може да бъде с продължителност съответно три, четири и пет дни.

Преминалите обучение полагат теоретичен изпит пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

На успешно положилите изпит се издава АДР свидетелство за водач, превозващ опасни товари от Министерство на транспорта за период от пет години. Преди изтичане на петгодишния период водачът е длъжен да премине опреснителен курс, така че АДР свидетелството в деня на изпита да е валидно. В случай, че свидетелството е изтекло кандидатът трябва отново да придобие правоспособност.

Записването за курс за превоз на опасни товари се извършва в ********* с копие на свидетелство за управление на МПС преди започването на курса. За тези, които опресняват АДР свидетелството представят и негово копие.